Rozstanie

Decyzja o rozstaniu została podjęta? Nie wiesz co dalej? Krótki przewodnik, jakie kwestie należy uporządkować.

Zabezpieczenie potrzeb rodziny

Jeżeli druga strona z dnia na dzień przestała łożyć na prowadzenie domu można złożyć wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny na czas trwania procesu rozwodowego. Jest to istotne działanie, gdyż postępowanie sądowe bywa zwykle długotrwałe. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia Sąd powinien rozpatrzyć w ciągu miesiąca. Poprzez zabezpieczenie potrzeb rodziny można przymusić drugą stronę do ponoszenia kosztów utrzymania rodziny w dotychczasowej wysokości. Od alimentów różni się to tym, że alimenty zabezpieczają bieżące potrzeby dzieci, natomiast pojęcie potrzeb rodziny jest szersze, może obejmować np. ratę kredytu hipotecznego, utrzymanie niepracującego małżonka ect.

Rozwód

W rozwodzie oprócz samego orzeczenia o rozwodzie z winy lub bez możemy uregulować szereg istotnych kwestii. Po pierwsze alimenty dla dzieci, zakres kontaktów, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania. W wyjątkowych przypadkach Sąd może zgodzić się na podział majątku na zgodny wniosek stron, co jednak należy raczej do wyjątków.

Nazwisko

Do 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego strona może powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem.

Podział majątku

Najlepiej przeprowadzić po za Sądem. W negocjacjach pozasądowych można ustalić bardzie elastyczne zasady podziału majątku.

Z winą czy bez winy?

O co chodzi? Nie o racje, nie o to, kto przez kogo rozpad się związek. Chodzi o pieniądze. A konkretnie o alimenty, którymi małżonek wyłącznie winny rozpadu może zostać obciążony.

Zasadniczo w kwestii rozwodu z orzekaniem o winie chodzi o alimenty.
W rozwodzie Strony zwykle twierdzą, że winę ponosi wyłącznie druga strona. Jednak w naszym systemie prawny, trudno jest udowodnić wyłączną winę jednej strony. Wystawienie walizek niewiernemu małżonkowi może być uznane za przyczynienie się do rozpadu pożycia.

Rozwód z orzekaniem o winie zawsze jest długi i bolesny. Czy warto? To zależy o możliwości ekonomicznych stron. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia może dochodzić alimentów od byłego małżonka jeżeli znajduje się w niedostatku. Natomiast, jeżeli sąd orzeknie wyłączną winę jednej strony, to druga strona może dochodzić alimentów, nawet jeżeli nie znajduje się w niedostatku.

W każdym przypadku należy indywidualnie przeanalizować konkretną sprawę, zrobić bilans zysków i strat. Czy oczekujemy szybkiego rozwodu? Czy zabezpieczenie materialne da nam poczucie bezpieczeństwa?

Zawsze szukam optymalnego wyjścia dla klienta.