Cennik

Kancelaria  stosuje  trzy podstawowe sposoby ustalania wynagrodzenie za usługi:

KWOTOWY

Stosowany zazwyczaj w przypadku klientów indywidualnych, a polegający na uzgodnieniu na wstępie określonej sumy za daną usługę.


GODZINOWY

Stosowany wobec klientów korporacyjnych oraz w sprawach gdzie nie jest możliwym określenie na wstępie zakresu usługi.


RYCZAŁTOWY

Stosowany wobec podmiotów gospodarczych, określany w tygodniowych lub miesięcznych przedziałach czasowych w zależności od potrzeb klienta i zakresu usługi.


Ceny za świadczone usługi przez Kancelarie, ustalane są indywidualnie w trakcie rozmowy z klientem i kształtują się w zależności od charakteru sprawy i potrzebnego nakładu pracy. Każdy z naszych klientów przed zleceniem sprawy uzyskuje dokładną i wyczerpującą informację o wszelkich kosztach, a wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry w całości lub zaliczkowo nie mniej niż 50% ustalonej opłaty. Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia kancelarii na raty.


Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana indywidualnie z klientem, ale pewną wskazówkę może stanowić ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ADWOKACKIE z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800):

ROZDZIAŁ 2. STAWKI MINIMALNE W SPRAWACH CYWILNYCH, ZE STOSUNKU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

§ 2 Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. do 500 zł – 120 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
  3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
  4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
  7. powyżej 200 000 zł – 14 400 zł.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć 23 % VAT.