Alimenty

Alimenty to obowiązek wobec dziecka. Mają zaspokajać potrzeby dziecka. Powinny być dopasowane do możliwości rodziców i potrzeb dziecka.

W swojej praktyce często spotykam się z pytaniem czy alimenty określonej wysokości są wysokie czy niskie. Nie ma jednej odpowiedzi. Tylko wnikliwa analiza sytuacji i potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych rodziców umożliwia odpowiedź na to pytanie. Pomagam swoim klientom w uzyskać alimenty realnie odzwierciedlające potrzeby dziecka.

Oprócz alimentów od rodziców na dziecko istniej możliwość uzyskania alimentów od innych osób zobowiązanych, a także możliwość zabezpieczenia potrzeb rodziny na czas toczącego się postępowania rozwodowego.