Usługi dla osób fizycznych

SPRAWY RODZINNE

Wszelkie sprawy związane z rozwodemustaleniem kontaktów z dziećmi, alimentami oraz podziałem majątku, także międzynarodowe.


SPRAWY KARNE

Reprezentacja w sprawach o przestępstwa i wykroczenia przed organami ścigania na każdy etapie postępowania. W razie nagłych problemów kontakt telefoniczny i możliwość dojechania na terenie Trójmiasta całą dobę.


ODSZKODOWANIA

Pełny zakres pomocy w uzyskaniu odszkodowania (wypadek, błąd medyczny, pokrzywdzenie przestępstwem), zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.


SPADKI

Wszelkie sprawy związane z powołaniem do spadku, w tym stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku, zachowek.


UMOWY

Sporządzanie i opiniowanie umów życia codziennego: kupna, najmu, kredytowych, deweloperskich.