Czy ona/on może nie dać rozwodu?

Często słyszy się stwierdzenie „rozwiódł bym się/rozwiodła, ale ona/on nie da mi rozwodu”. Czy to możliwe? I tak, i nie.

Przepis mówi, że nie może żądać rozwodu małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę albo brak zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W rzeczywistości dopiero po przeprowadzeniu całego postępowania sąd ustala, która strona jest wyłącznie winna rozkładowi pożycia. Czyli w rzeczywistości może żądać, tylko sąd może tego żądania nie uznać. I tutaj pozostaje klauzula zasad współżycia społecznego. Orzecznictwo wskazuje, że brak zgody nie może być jedynie szykaną, czy próbą zemsty na małżonku, musi mieć oparcie w subiektywnych zasadach współżycia społecznego, nie odczuwanych indywidualnie przez skrzywdzonego małżonka. Czytaj dalej „Czy ona/on może nie dać rozwodu?”