Rozstanie

Decyzja o rozstaniu została podjęta? Nie wiesz co dalej? Krótki przewodnik, jakie kwestie należy uporządkować.

Zabezpieczenie potrzeb rodziny

Jeżeli druga strona z dnia na dzień przestała łożyć na prowadzenie domu można złożyć wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny na czas trwania procesu rozwodowego. Jest to istotne działanie, gdyż postępowanie sądowe bywa zwykle długotrwałe. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia Sąd powinien rozpatrzyć w ciągu miesiąca. Poprzez zabezpieczenie potrzeb rodziny można przymusić drugą stronę do ponoszenia kosztów utrzymania rodziny w dotychczasowej wysokości. Od alimentów różni się to tym, że alimenty zabezpieczają bieżące potrzeby dzieci, natomiast pojęcie potrzeb rodziny jest szersze, może obejmować np. ratę kredytu hipotecznego, utrzymanie niepracującego małżonka ect. Czytaj dalej „Rozstanie”

Czy ona/on może nie dać rozwodu?

Często słyszy się stwierdzenie „rozwiódł bym się/rozwiodła, ale ona/on nie da mi rozwodu”. Czy to możliwe? I tak, i nie.

Przepis mówi, że nie może żądać rozwodu małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę albo brak zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W rzeczywistości dopiero po przeprowadzeniu całego postępowania sąd ustala, która strona jest wyłącznie winna rozkładowi pożycia. Czyli w rzeczywistości może żądać, tylko sąd może tego żądania nie uznać. I tutaj pozostaje klauzula zasad współżycia społecznego. Orzecznictwo wskazuje, że brak zgody nie może być jedynie szykaną, czy próbą zemsty na małżonku, musi mieć oparcie w subiektywnych zasadach współżycia społecznego, nie odczuwanych indywidualnie przez skrzywdzonego małżonka. Czytaj dalej „Czy ona/on może nie dać rozwodu?”